بندکشی

بندکشی چیست ؟

بندکشی عملیاتی است که مانع نفوذ آب و رطوبت به لایه های دیوارها و سایرمصالح پوششی می شود، به همین جهت مصالح بندکشی باید از تراکم کافی برخوردار باشد تا بتواند با انبساط کافی مانع نفوذ آب و دیگر مواد مخرب به لایه های مصالح ساختمانی استفاده شده بشود. برای بند کشی باید توجه داشته باشید که اهمیت ظاهری کار به دلیل اینکه بعنوان آخرین مرحله در نمای کار مشخص است اهمیت بسیار زیادی دارد.

زیرسازی قبل از بندکشی

کلیات درزها باید معادل عمق بندکشی، (۱۵ میلیمتر برای نماهای آجری تا ۲۰ میلیمتر برای بناهای سنگی)، از انواع ملات، روغن،خرده مصالح و آلودگی های موجود پاک شود.برای مستحکم تر شدن چسبندگی می توان از یک برس زبر برای تمیز کردن لایه ها و پاشیدن آب استفاده کرد.

کیفیت ملات برای بندکشی

نفوذپذیری ملات باید طوری باشد که به طور کامل در میان شیارها نفوذ کند و از تراکم بسیار بالایی برخوردار باشد تا مانع نفوذ رطوبت به لایه داخل دیوار گردد.برای همین دلیل ملات بندکشی باید متراکم و پرمایه باشد. عیار سیمان استفاده شده در ملات بندکشی، باید از نوع ملاتی باشد که در ساختمان به کار رفته، حداقل عیار سیمان ۴۰۰ کیلوگرم در مترمکعب ملات و حداکثر قطر سنگریزه ها یک میلیمتر باشد. در صورت اختلاط حجمی این نسبت باید یک به چهار باشد.

آیا ملات بندکشی می تواند رنگی باشد ؟

می توان پودر رنگ های مجاز به ملات بندکشی اضافه کرد و یا از سیمان های رنگی برای بندکشی رنگی استفاده کنید.در هنگام استفاده از پودر های رنگی مجاز توجه داشته باشید که میزان استفاده شده در ملات نباید از ده درصد وزن کل سیمان بیشتر شود و همچنین باید ضد قلیایی بوده و در مقابل نور استحکام خود را در مدت طولانی حفظ کند.

چه زمانی برای بندکشی مناسب است ؟

بهترین زمان برای بندکشی کردن قبل از محکم و سخت شدن ملات دیوارهاست،همچنین از بندکشی در آب و هوای خیلی سرد، بسیار گرم و بارندگی باران و برف باید خودداری نمود.اگر عملیات بندکشی در آب و هوای بسیار سرد یا گرم الزامی باشد، باید به مانند بتن‌ریزی در هوای بسیار گرم یا سرد عمل کرد. در هوای گرم، بندکشی باید از نور مستقیم خورشید محافظت شود و به طور دائم به آن آب پاشیده شود و یا با لوازم پوششی مناسب مرطوب نگه داشته شود. در آب و هوای سرد عملیات بندکشی باید در روزهای آفتابی و در ساعات ظهر که تابش آفتاب باعث گرم تر شدن فضا می شود صورت گیرد، از ماسه و آب گرم استفاده شود و نمای بندکشی شده با وسایل مناسب پوشانده و گرم نگه داشته شود.

ظاهر بندسازی و شکل دادن به نمای بند ها

ظاهر بندکشی درزها باید طوری باشد که به راحتی رطوبت های سطحی را دفع کند، رطوبت را خارج سازد و عمل زهکشی طبیعی را انجام دهد. ضخامت بندها، باید از اینچ و یا یک سانتیمتر بیشتر باشد. شیب منحنی بندهای گود یا برجسته، باید چنان باشد که آب به مدت طولانی در آن باقی نماند. در مورد بندهای برجسته باید مراقبت به عمل آید تا در قسمت فوقانی آن شیار طولی برای نفوذ آب ایجاد نشود، زیرا توقف آب در این شیارها به علت خاصیت جاذبه مویی موجب نفوذ رطوبت خواهد شد. بهترین شکل بندکشی نوع توپر با انحنای داخلی اندک می‌باشد. هنگامی که هنوز ملات خمیری است، باید به وسیله ابزار بندکشی آن را در داخل درز، فشرده و جابه‌جا ساخت، به طوری که تماس کامل با جدار حاصل گردد.

سرعت عملیات بندکشی

سرعت عملیات بندکشی به نوع سطح مصالحی که قرار است بندکشی شود توجه شود. در آب و هوای گرم و زیر نور مستقیم آفتاب مرطوب نگه داشتن بندها الزامی است. در هوای سرد باید توجه داشته باشید که خودگیری بتن سرعت کمتری دارد و باید زمان کافی قبل از عملیات بندکشی برای سخت شدن بتن وجود داشته باشد.

نظافت بعد از بندکشی

قبل از اینکه ملات بندکشی به طور کامل سخت شود، باید با استفاده از یک برس نرم، دستمال مرطوب و کاردک های مخصوص ملاتهای زاید برداشته تا نمای کار تمیز شود. ضخامت بند ها باید به طور مساوی باقی بماند.

نگهداری و مراقبت از بندکشی

با توجه به شرایط آب و هوایی باید تا ده روز،روزی ۳ الی ۴ نوبت بندکشی ها را آب پاشی کنید.